Học Liệu - Giáo Trình

BẾN SÔNG XƯA

BẾN SÔNG XƯA

(Tuấn Phương)

Bến// sông xưa// ai ngóng/ ai/ chờ// đôi bờ/ bờ/ khắc khoải.//////(6)
Bến/ sông/ nghèo// ai đợi/ bóng/ người xưa//.
Xót/ thương/ thân tằm// trọn kiếp/// vương/ tơ/// .

Người/ xa lắm// bỏ/ mình em/ ngày tháng///
Bỏ/ dòng sông// bao mùa/ nước/ vơi đầy ///
Ngập lối/ em về// hoa gạo/ vương/ tháng Ba///
Bến/ quê nghèo// thổn thức/ gọi/ người xa///

Người/ xa lắm// bỏ/ dòng sông/ đầy nắng///
Chở/ niềm thương// con đò/ vẫn/ sang bờ///
Chở nỗi/ mong chờ// ai người/ qua/ lối xưa///
Bến/ quê nghèo// thảng thốt/ tiếng/ gà trưa ////

Dạo …

Bến// sông xưa// ai ngóng/ ai/ chờ// đôi bờ/ bờ/ khắc khoải.//////(6)
Bến/ sông/ nghèo// ai đợi/ bóng/ người xưa//.
Xót/ thương/ thân tằm// trọn kiếp/// vương/ tơ/// .

Người/ xa lắm// bỏ/ mình em/ ngày tháng///
Bỏ/ dòng sông// bao mùa/ nước/ vơi đầy ///
Ngập lối/ em về// hoa gạo/ vương/ tháng Ba///
Bến/ quê nghèo// thổn thức/ gọi/ người xa///


Người/ xa lắm// bỏ/ dòng sông/ đầy nắng///’.
Chở/ niềm thương// con đò/ vẫn/ sang bờ///’.
Chở nỗi/ mong chờ//’ ai người/ qua/ lối xưa///’.
Bến/ quê nghèo//’ thảng thốt/ tiếng/ gà trưa ////’

Bến// sông xưa// lẻ bóng/ con/ đò//’ thương người/ về/ xóm nhỏ//////.
Bến/ sông/ nghèo// mưa chiều/ khóc/ người xa//.
Lối/ xưa/ ai về//////’….. cỏ níu…. chân người qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *